Aktualności

Rozwiązania

Na świecie istnieje ok.80 różnych systemów implantologicznych. W praktyce wszczepiamy implanty firm Friadent i Alpha-Bio, TBR, New Wave, Branemark. O wyborze tych systemów zadecydowała ich niezawodność oraz stale poszerzane możliwości ich zastosowania. Pozwala nam to na leczenie pacjentów z coraz bardziej skomplikowanymi problemami w coraz doskonalszy sposób.

Leczenie implantologiczne w naszej Praktyce obejmuje:

* Zęby na implantach w 1 dzień (jednoetapowe):

  • W naszej praktyce możliwe jest wszczepienie implantów i natychmiastowe ich obciążenie pracą protetyczną (zęby lub proteza).
  • Po zabiegu pacjent otrzymuje ostateczne uzupełnienie protetyczne i nie jest konieczny kolejny etap leczenia.
  • Procedura ta jest możliwa tylko u niektórych pacjentów.

* Leczenie implantologiczne dwuetapowe:

Nie wszyscy pacjenci kwalifikują się do leczenia jednoetapowego. Gdy leczenie jednoetapowe okaże się niemożliwe, wprowadzamy procedurę leczenia dwuetapowego, czyli dzielimy całe leczenie na 2 etapy:

  1. etap – wszczepienie implantu stałego
  2. etap – ostateczne osadzenie korony, mostu lub protezy (po 3-6 miesiącach)
Co możemy Państwu zaoferować